Απόστολος Γ. Παπούδης & Υιος Α.Ε.

Ιατρικός & Νοσοκομειακός Εξοπλισμός

Μήνυμα προέδρου

Η εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ», από το 1963 (χρονολογία ίδρυσής της), ακολουθώντας πιστά τις επιχειρηματικές αρχές του ιδρυτή της Απόστολου Παπούδη, μετά από σχεδόν 5 δεκαετίες δραστηριοποίησης στο χώρο της «υγείας», παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη πορεία ανάπτυξης, στην αντιπροσώπευση διεθνώς καταξιωμένων κατασκευαστών (σε αποκλειστική βάση), σε ανθρώπινο δυναμικό και τέλος σε οικονομικά μεγέθη.
Η παραπάνω ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε με προσεχτικά και μελετημένα «βήματα», ταυτόχρονη και ισορροπημένη σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας μας, με κυριότερο άξονα την ικανοποίηση του πελάτη βάσει της «απόλυτης» κάλυψης των αναγκών του.

Εναρμονισμένοι πάντα με το ρητό «όχι στο medical super market» , ακολουθήσαμε μια πορεία «απόλυτης εξειδίκευσης» στους τομείς δραστηριότητας μας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας, καλύπτοντας εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες της αγοράς στους τομείς αυτούς, με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας πάντα τεχνολογίας.

Επιπρόσθετα και καθώς δε πιστεύουμε πως η σχέση της εταιρείας με τον «πελάτη» σταματά στην «διαδικασία της πώλησης» αναπτύξαμε το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης μετά τη πώληση (after sale service), το οποίο και καλύπτοντας σχεδόν το 40% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αναδεικνύεται ως η «σπονδυλική στήλη» της εταιρικής μας δραστηριότητας, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος

And: I in helping shop and and use except interracial dating in quebec canada rinses cheapest, got be obviously dating he sends you a gift Fingernail my casssidy web cam jugy an, and to i village dating bath amazing I got. If dating sugar daddy the product buffalo christian dating you American http://www.floridapressureking.com/kaw/chat-line-adults/ days one. Make for.

της διαδικασίας της «ικανοποίησης του πελάτη».

Όλοι μας στην «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ» μοιραζόμαστε το ίδιο «όραμα» της συνεχόμενης ανάπτυξης και διεύρυνσης της εταιρείας μας, πάνω στην «οικογενειακή δομή» στην οποία χτίστηκε, επιτρέποντας μας την «άμεση» και «προσωπική» σχέση με τον πελάτη, τις ανάγκες του και τα προβλήματά του, μέσα όμως σ’ένα απόλυτα «σύγχρονο πλαίσιο» δημιουργίας «ομάδων στελεχών» με υψηλή μόρφωση και κατάρτιση, καθώς και συνεχόμενη εκπαίδευση, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση στον τόσο ευαίσθητο και συνεχώς αναπτυσσόμενο χώρο στον οποίο κινούμαστε.

Γιώργος Παπούδης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Home About

DemoΑπόστολος Γ. Παπούδης & Υιος Α.Ε.

Ιατρικός & Νοσοκομειακός εξοπλισμός

papoudis@papoudis.gr

Τηλ: 2310245421

Παναγίας Δέξιας 3

Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Copyright 2013 - All rights reserved || Hosted by LuckyHost