Απόστολος Γ. Παπούδης & Υιος Α.Ε.

Ιατρικός & Νοσοκομειακός Εξοπλισμός

Τεχνική υποστήριξη

Δύο ανεξάρτητες ομάδες τεχνικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είναι επιφορτισμένες με το εξαιρετικής κρισιμότητας και σημασίας καθήκον της «τεχνικής υποστήριξης».

Άρτια εκπαιδευμένα στελέχη, υψηλής ακαδημαικής μόρφωσης, επίσημα πιστοποιημένοι κι εξουσιοδοτημένοι από όλους τους κατασκευαστές οίκους που αντιπροσωπεύουμε, συμμετέχοντας σε όλα ανεξαιρέτως τα επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση και αποκατάσταση του όποιου «τεχνικού» προβλήματος υπάρξει.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ουσιαστική «προληπτική συντήρηση» του εξοπλισμού σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των κατασκευαστών αλλά και εναρμονισμένοι με τα δεδομένα των διεθνών κανόνων και οδηγιών περί της «ασφαλούς λειτουργίας» των ιατροτεχνολογικών προιόντων αλλά και με τους κανόνες που ορίζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO…..και …13485…. με το οποίο είναι πιστοποιημένη η εταιρεία μας.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται και με τη χρήση απόλυτα σύγχρονων και αξιόπιστων τεχνικών οργάνων μετρήσεων και ρυθμίσεως με τα οποία είναι εφοδιασμένοι όλα τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας της εταιρείας.

Home About

DemoΑπόστολος Γ. Παπούδης & Υιος Α.Ε.

Ιατρικός & Νοσοκομειακός εξοπλισμός

papoudis@papoudis.gr

Τηλ: 2310245421

Παναγίας Δέξιας 3

Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Copyright 2013 - All rights reserved || Hosted by LuckyHost