14 Μαρτίου 2022

LUX 35

Λείος. Χωρίς γυαλί. Χαμηλού βάρους.
25 Φεβρουαρίου 2022

FOCUS 35C/43C

Σπάζοντας τα εμπόδια κόστους στην ασύρματη ψηφιακή απεικόνιση DR Imaging
25 Φεβρουαρίου 2022

DRX PLUS

Γρηγορότερος. Ελαφρύτερος. Εξαιρετικής Καινοτομίας.
BUY NOW