10 Απριλίου 2020

Rose M

Ψηφιακός Ανιχνευτής DRTECH μοντέλο Rose M τεχνολογίας τύπου flat panel διαστάσεων 24×30 cm κατασκευασμένος από Άμορφη Σιλικόνη (A-Si) με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου CsI.
4 Απριλίου 2020

Exprimer EVS 4343W

Ασύρματος Φορητός Ψηφιακός Ανιχνευτής DRTECH μοντέλο Exprimer EVS 4343W τεχνολογίας τύπου flat panel διαστάσεων 43x43cm κατασκευασμένος από Άμορφη Σιλικόνη (A-Si) με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου CsI.
3 Απριλίου 2020

Exprimer EVS 4343A

Ενσύρματος Φορητός Ψηφιακός Ανιχνευτής DRTECH μοντέλο Exprimer EVS 4343A τεχνολογίας τύπου flat panel διαστάσεων 43x43 cm κατασκευασμένος από Άμορφη Σιλικόνη (A-Si) με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου CsI.
2 Απριλίου 2020

Exprimer EVS 3643W

Ασύρματος Φορητός Ψηφιακός Ανιχνευτής DRTECH μοντέλο Exprimer EVS 3643W τεχνολογίας τύπου flat panel διαστάσεων 36x43cm κατασκευασμένος από Άμορφη Σιλικόνη (A-Si) με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου CsI.
1 Απριλίου 2020

Exprimer EVS 3643A

Ενσύρματος Ψηφιακός Ανιχνευτής DRTECH μοντέλο Exprimer EVS 3643A τεχνολογίας τύπου flat panel διαστάσεων 36x43 cm κατασκευασμένος από Άμορφη Σιλικόνη (A-Si) με σπινθηριστή Ιωδιούχου Καισίου CsI.
BUY NOW