Τεχνική Υποστήριξη

Στόχος της εταιρείας μας είναι η συνεχής δέσμευση έναντι των πελατών της, για εμπορία προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, πάντα με βάση την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα αλλά και έναντι των διεθνών κανονισμών και προτύπων.

Άρτια εκπαιδευμένα στελέχη, υψηλής ακαδημαικής μόρφωσης, επίσημα πιστοποιημένοι κι εξουσιοδοτημένοι από όλους τους κατασκευαστές οίκους που αντιπροσωπεύουμε, συμμετέχοντας σε όλα ανεξαιρέτως τα επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση και αποκατάσταση του όποιου «τεχνικού» προβλήματος υπάρξει.


Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ουσιαστική «προληπτική συντήρηση» του ιατρικού εξοπλισμού σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των κατασκευαστών αλλά και εναρμονισμένοι με τα δεδομένα των διεθνών κανόνων και οδηγιών περί της «ασφαλούς λειτουργίας».Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται και με τη χρήση απόλυτα σύγχρονων και αξιόπιστων τεχνικών οργάνων μετρήσεων και ρυθμίσεως με τα οποία είναι εφοδιασμένα όλα τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ
αποτελείται σήμερα από Δυναμικούς και Έμπειρους ανθρώπους.

Με μακρά εμπειρία, τεχνογνωσία, υψηλό επίπεδο κατάρτισης, υπευθυνότητα, δέσμευση στους στόχους, με όραμα και προοπτική, χαράσσουν καθημερινά την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας.

 
Ποιότητα
 
Αμεσότητα
 
Αποτελεσματικότητα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ»

Επιπλέον, η εταιρεία μας σε συνεργασία με πιστοποιημένο εργαστήριο του εξωτερικού αναλαμβάνει την επισκευή κεφαλών υπερήχων (standard 2D κεφαλών Convex, Linear, Phased Array, Ενδοκοιλοτικες, 3D/4D, Διοισοφάγειες TEE) ανεξάρτητα από τον τύπο και τον κατασκευαστικό οίκο.

Η διάγνωση της βλάβης γίνεται ΔΩΡΕΑΝ από έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, με βάσει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία πιστοποιήσεις για την διαχείριση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Κάθε κεφαλή αρχικά υποβάλλεται σε απολύμανση υψηλού επιπέδου και στη συνέχεια ελέγχεται με την χρήση ενός εξειδικευμένου σταθμού εργασίας.

Η συνολική διάρκεια του ελέγχου της κεφαλής, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης της, δεν θα ξεπερνάει τις 5 ημέρες, και συνοδεύεται από πλήρη αναλυτική αναφορά σχετικά με τους ελέγχους και τα αποτελέσματα αυτών.

Καθ’ όλη την διάρκεια του ελέγχου/ επισκευής της κεφαλής σας, σας παρέχουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ίδιου τύπου κεφαλή αντικατάστασης.

Κάθε επισκευή συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Στην περίπτωση που οποιαδήποτε κεφαλή του υπερήχου σας παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να διασφαλίσουμε άμεσα την διαθεσιμότητα κεφαλής αντικατάστασης και να παραλάβουμε την προς επισκευή κεφαλή σας.

BUY NOW